At have problemer med at læse og stave kan have flere årsager. En af dem kan være ordblindhed. 7% af de voksne danskere oplever sig selv som ordblinde.

Tegn på ordblindhed er altså vanskeligheder med at læse og stave, men hvordan kommer disse vanskeligheder til udtryk?

Hos mindre børn kommer de ofte til udtryk ved, at barnet ingen interesse har for bogstaver og bøger. Barnet har ingen opmærksomhed på sprogets enkelte lyde. Dette ses fx ved vanskeligheder med at rime. Barnet har måske også vanskeligheder med talesproget.

Hos de lidt ældre børn kan tegn på ordblindhed ses ved, at de har svært ved at stave og ved at genkende og læse de enkelte ord hurtigt og præcist under læsning.

Unge og voksne ordblinde staver og læser ofte langsomt og upræcist. De kan stave og læse det samme ord forskelligt i den samme tekst. De udsætter og undgår ofte opgaver, som involverer læsning og skrivning, og de forsøger ofte at skjule deres vanskeligheder.

Hvad er årsagen til ordblindes vanskeligheder med at læse og stave?

Problemerne med at læse enkelte ord korrekt og hurtigt skyldes, at ordblinde har vanskeligheder med at udnytte skriftens lydprincip[1]. Dette kommer til udtryk ved, at ordblinde ofte læser fejl, som er i strid med skriftens lydprincip. Det kan fx være at de læser flere eller færre lyde, end der er bogstaver i ordet, eller at lydene læses i en forkert rækkefølge.

Grunden til ordblindes problemer med stavning skyldes også deres vanskeligheder med at udnytte skriftens lydprincip. Stavning forudsætter i endnu højere grad end læsning en sikkerhed i bogstavernes lyde, da man i stavning selv skal danne ordene (- ved at hente de bogstavtegn, som tilhører bestemte lyde, frem fra hukommelsen og sætte dem i den korrekte rækkefølge) og ikke kan nøjes med at genkende dem, som i læsningen.

Hvordan finder man ud af, om man er ordblind?

Dette kan afklares med en ordblindetest. Børn kan blive testet i skolen. Voksne og unge har mulighed for at blive testet på flere uddannelsesinstitutioner fx VUC og AOF.

Hos Læringsveje.dk kan vi også hjælpe med tests, som kan supplere den ordblindetest, som fx tages i skolen, og vi kan dermed give et mere nuanceret billede af den enkeltes læse- og stavevanskeligheder. Vi tilbyder desuden faglige kurser, som er planlagt og skræddersyet efter den enkeltes testresultater og dermed designet, så de kan hjælpe den enkelte mest muligt. Læs mere om de faglige kurser her.

 

Kilder: Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark og ”Læsevanskeligheder” af Carsten Elbro. Gyldendal. 2008.

 

 

 

[1] Skriftens lydprincip: Hvert bogstav har en lyd, som adskiller det fra et andet bogstav. Dvs. bogstavernes lyde er det talte sprogs enkelte betydningsadskillende lyde. Eks. Der er tre bogstaver i ordet bus, fordi der er tre sproglyde; b, u og s i udtalen. Hvis en af lydene skiftes ud, må et af bogstaverne også ændres, og så bliver betydningen af ordet en anden fx bas. Lydprincippet giver mulighed for, at man kan læse ord, man ikke har set før ved at benytte bogstavernes lyde.

Kilde: ”Læsevanskeligheder” af Carsten Elbro. Gyldendal. 2008.

Sådan klarer du nemt den daglige læsning med dit barn

Få 6 læsetips til, hvordan du på en nem måde kan klare den daglige læsning med dit barn i en travl hverdag.

 

Du bliver samtidig tilmeldt Læringsveje.dks nyhedsbrev, hvor du løbende får masser af inspiration til læsningen med dit barn.

Tak for din tilmelding!