Opmærksomhed

Skolebørn er, som alle andre mennesker, forskellige og har forskellige forudsætninger – også når det kommer til opmærksomhed.

Nogle skolebørn er meget lette at aflede,  andre er ikke særlig vedholdende, nogle har vanskeligheder med at fokusere på en bestemt opgave, mens andre igen arbejder overfladisk med deres opgaver og overser små detaljer. Alt sammen noget som KAN være udtryk for, at opmærksomheden er udfordret.

Heldigvis findes der masser af helt almindelige lege, spil og aktiviteter, som kan styrke opmærksomheden. Dem vil jeg beskrive sidst i dette indlæg. Først skal vi lige kigge nærmere på, hvad opmærksomhed egentlig er for en størrelse. 

 

Hvad er opmærksomhed?

Overordnet kan man sige, at opmærksomhed er en forudsætning for at opfatte, hvad der sker omkring os og dermed også en forudsætning for, at vi kan lære og forstå noget nyt.

Den menneskelige opmærksomhed er et komplekst system, der består af en række funktioner, som alle hænger sammen.

Forskellige fagfolk beskriver opmærksomhed forskelligt, men man kan fx dele opmærksomhed op i;  Vedvarende opmærksomhed, fokuseret opmærksomhed, fleksibel opmærksomhed og delt opmærksomhed.

Vedvarende opmærksomhed:

Vedvarende opmærksomhed er evnen til at fordybe sig i og koncentrere sig om noget uden at glemme, hvad man er i gang med. Det er naturligt, at man har nemmere ved at koncentrere sig i nogle situationer og om nogle aktiviteter, og at man har sværere ved det i andre sammenhænge. Det hænger sammen med ens personlige interesser og motivation.

Fokuseret opmærksomhed:

Fokuseret opmærksomhed handler om at kunne rette opmærksomheden mod noget bestemt i en given situation. Det handler også om at kunne frasortere de sanseindtryk, som ikke er væsentlige, så man ikke bliver afledt og forstyrret, men netop kan koncentrere sig om det, som man har valgt at fokusere på.

Fleksibel opmærksomhed:

Det kræver en fleksibel opmærksomhed at kunne håndtere skift fx fra en opgave til en anden eller fra en situation til en anden på en god og hensigtsmæssig måde. For nogle er skiftene svære, og for andre er skift nødvendige for at kunne opretholde opmærksomheden.

Delt opmærksomhed:

Delt opmærksomhed er evnen til at rette opmærksomheden mod flere ting på samme tid. Det gør langt de fleste af os flere gange om dagen, uden at vi tænker over det. Fx. når vi kører bil. Her kan de fleste af os sagtens køre og samtidig lytte til et program i radioen eller føre en samtale med en medpassager.

 

Sammenhængen mellem hukommelse og opmærksomhed

Opmærksomhed og hukommelse hænger sammen. Hvis man ikke er opmærksom i en bestemt situation, så er der ikke noget at huske.

Vi mennesker er ikke lige opmærksomme hele tiden og retter heller ikke vores opmærksomhed mod de samme ting i en given situation, derfor vil vi opleve den samme situation på forskellig vis.

Det er arbejdshukommelsen, der er bindeled mellem opmærksomheden og langtidshukommelsen, så arbejdshukommelsen har både indflydelse på, hvad vi husker og på, hvor opmærksomme vi er i en given situation.

Arbejdshukommelsens bearbejdningshastighed og kapacitet har betydning for, hvor hurtigt vi lærer og lagrer nyt stof.

Du kan læse mere om arbejdshukommelsen, og hvordan den kan trænes ved at klikke her

 

Tegn på at man er udfordret på sin opmærksomhed

Udover de eksempler, som jeg nævnte i begyndelsen af dette blogindlæg, så KAN følgende også være tegn på, at et barn har udfordringer med opmærksomheden.

-Barnet bliver overvældet af en opgave, der indeholder mange informationer eller arbejdsgange fx. at pakke sin skoletaske. Her skal man forholde sig til flere fag, flere bøger/ materialer og evt. sportstøj mv.

-Barnet har svært ved at skifte fra en aktivitet eller situation til en anden eller har svært ved at skifte strategi, hvis den strategi barnet bruger til at løse en opgave ikke er hensigtsmæssig.

-Barnet har brug for skift i aktivitet, arbejdsmetode, lokale eller andet for at opmærksomhed og fokus kan fastholdes.

 

Opmærksomhed og læring

I skolen vil barnet få brug for at kunne mestre alle de fire former for opmærksomhed, som er nævnt ovenfor, for at kunne lære – selvfølgelig afhængig af alder og situation.

Det er derfor vigtigt at hjælpe sit barn til at blive mere opmærksomt i forskellige situationer. Og det kan heldigvis gøres på mange forskellige måder.

 

Her følger en liste over 10 aktiviteter, som alle udfordrer og styrker opmærksomheden på forskellig vis:

  1. Simon siger

Legen ”Simon Siger” går ud på at, der er en person som har ”kommandoen” over de andre. Personen beder fx de andre om at sætte sig ned, at stå op, at stå på et ben osv. Men de andre skal kun gøre det, når personen siger.” Simon siger, at I skal stå op”. Hvis personen kun siger: ” Stå op” skal man ikke gøre noget. Hvis man alligevel kommer til at gøre det, går man ud af legen. Den der står tilbage til sidst vinder legen. For at vinde legen, er man altså nødt til at lytte godt efter/ at være opmærksom.

2.

Bil-banko

Hver deltager har et papir med 3-5 billeder af ting, som man skal spotte under køreturen. Det kan fx være en kirke, en rød lastbil, en autocamper, en bro mv.

Efterhånden som man ser tingene krydses de af på pladen og den der først har set alle tingene har vundet.

  1. Følepose

Læg forskellige ting i en pose, og lad barnet føle på tingene og derefter gætte, hvad det er.

Legen kan udvides ved to eller flere deltagere. Her beskriver den ene hvad de mærker i posen fx det er rundt og glat. De andre skal så gætte hvad det kan være.

  1. Tegne på ryggen.

Legen går ud på at man på skift tegner på hinandens ryg med en finger. Den der bliver tegnet på ryggen, skal så gætte hvad det er den anden tegner.

  1. Gæt en person

En af deltagerne tænker på en bestemt person. Det kan være en kendt, et familiemedlem eller andet – man aftaler kategorien på forhånd og tilpasser den naturligvis til deltagerne.

De øvrige deltagere skal nu gætte, hvem der bliver tænkt på ved at stille spørgsmål, som kan besvares med ja og nej.

  1. Gæt et dyr

En af deltagerne tænker på et bestemt dyr og giver en oplysning ad gangen om dyret, som kan lede de andre deltagere på sporet af dyret. Det gælder så om at gætte hvilket dyr der tænkes på først.

  1. Kims leg

Læg forskellige genstande eller billeder ud på et bord. Lad barnet se på tingene i 1 minuts tid, hvorefter tingene dækkes til. Barnet skal nu nævne så mange genstande som muligt. Legen kan udvides ved, at man fjerner en af genstandene, imens barnet kigger væk, og at barnet derefter skal gætte (huske) hvilken ting, der mangler.

Legen kan også leges med ord. Lad barnet læse en række ord – tilpasset læseniveau. Dæk derefter ordene til, og lad barnet skrive alle de ord, som det kan huske.

  1. Lyt opmærksomt

Læs en række ord op for barnet, hvoraf et ord går igen tre gange. Barnet lytter og skal klappe, når det har hørt det samme ord tre gange.

  1. Huskehistorier

Fortæl en lille kort historie med flere små detaljer og stil spørgsmål til historien bagefter.

Fortæl fx. Historien om den gule bus, som altid var forsinket. Ja, faktisk var den gule bus altid 11 minutter bagud. Der var mange passagerer, som tog bussen til arbejde hver dag. Der var b.l.a. Hr. hansen med den sorte jakke, Fru Olsen med den lille hund med det røde halsbånd, den unge mand med det lange hår, og den høje mand med det store skæg. Alle stod de hver dag ved busstoppestedet og ventede på bussen, som var forsinket. Efterhånden havde de alle sammen vænnet sig til at bussen var forsinket, og de holdt derfor op med at skynde sig hen til stoppestedet om morgenen  – for bussen var jo alligevel forsinket.

Spørgsmål:

Hvor mange minutter var bussen forsinket?

Hvilken farve havde Hr. Hansens jakke?

Hvilket dyr havde Fru Olsen med?

Hvor stod de og ventede på bussen?

  1. Hvem ser det først?

Legen kan leges, når man er ude at gå eller kører i bil eller bus.Legen går ud på at spotte en bestemt ting først. En af deltagerne siger fx. “ Hvem ser først et gult hus?” Den der først ser et gult hus, må bestemme, hvad der skal kigges efter næste gang.

 

Der findes naturligvis mange flere måder at styrke opmærksomheden på. At hjælpe med madlavningen, at læse bøger og spille spil sammen er også gode aktiviteter, som kan udfordre og styrke opmærksomheden.

Nogle børn har også brug for hjælpemidler, som kan hjælpe dem med at fastholde deres opmærksomhed. Her oplever mange børn at have glæde at visuel støtte fx piktogrammer, ligesom “dimse-ting”, indlagte små pauser og en forudsigelig, kendt og tydelig struktur kan være en stor hjælp.

 

Vil du gerne vide mere om, hvordan du kan styrke dit barns opmærksomhed? Eller søger du som fagperson viden og vejledning om, hvordan du kan hjælpe dine elever med at fastholde opmærksomheden i undervisningen? Så kontakt mig gerne. Det er helt uforpligtende!

Du finder mine kontakt oplysninger her.

 

 

Sådan klarer du nemt den daglige læsning med dit barn

Få 6 læsetips til, hvordan du på en nem måde kan klare den daglige læsning med dit barn i en travl hverdag.

 

Du bliver samtidig tilmeldt Læringsveje.dks nyhedsbrev, hvor du løbende får masser af inspiration til læsningen med dit barn.

Tak for din tilmelding!