Forældresamtaler

– Hvad kan som forælder forvente til skole-hjem-samtalen? Og hvordan kan man forberede sig, så man får mest muligt ud af samtalen?

 

Tiden for skoleårets første forældre-samtaler nærmer sig. Skole-hjem-samtalerne er en del af samarbejdet i mellem skole og hjem. Det er vigtigt, at du som forælder bakker op om skole-hjem-samtalerne, da et godt samarbejde i mellem skole og hjem er guld værd for dit barns trivsel og for trivslen i hele klassen og dermed også for dit barns faglige udvikling. Faktisk er samarbejdet i mellem skole og forældre så vigtigt, at det er nævnt i folkeskolelovens formålsparagraf.

 

Men hvad kan man som forælder så forvente at få ud af skole-hjem-samtalen?
Og hvordan kan man forberede sig på samtalen?

 

Til skole-hjem-samtalen på skolen kan du forvente at få en status på, hvordan dit barn trives i skolen, og hvordan dit barn klarer sig fagligt.

Testresultater

Til samtalen vil lærerne ofte gennemgå testresultater fra forskellige tests med dig og dit barn. Tests kan give et godt fingerpeg om, hvordan dit barn klarer sig fagligt, men man skal altid huske, at en test kun kan vise, hvad barnet kunne præstere lige der i test-øjeblikket, og ikke nødvendigvis hvad barnet kan til daglig, eller hvordan den daglige arbejdsindsats er. Derfor vil jeg råde dig til som forælder at tage testresultaterne med et gran salt og hellere forberede nogle spørgsmål, som kan gøre dig klogere på dit barns daglige trivsel og læring.

Du kan fx spørge ind til hvordan dit barn trives i dagligdagen? Om barnet arbejder godt med de stillede opgaver? Om barnet er nysgerrig? Kan barnet samarbejde med de andre børn? Er barnet en god ven?

Du kan også spørge ind til, hvordan du bedst muligt kan hjælpe sit barn med skolearbejdet? Og hvad du kan gøre for trivslen i klassen?

Tal med dit barn inden samtalen

Det er også en rigtig god idé at tale med sit barn inden samtalen på skolen. Spørg ind til om der er noget, som barnet synes, det er vigtigt, at du taler med læreren om. Hvordan oplever barnet, at det trives i klassen? Har barnet nogen at lege med? Er der noget af det faglige, som barnet synes er for svært og/eller for nemt?

På den måde finder du ud af, hvad der rør sig, og hvad der er vigtigt for dit barn. Og ja, nu tænker du måske, at alt det der, det ved jeg da godt, det behøver jeg ikke at spørge mit barn om, men mit råd er, spørg altid dit barn, også selvom du tror, du kender svaret. Ofte vil du opleve, at dit barn svarer noget andet, end du troede.

Vær åben og lyttende

Noget af det vigtigste, du (- og læreren!) kan gøre til skole-hjem-samtalen er at være åben og lyttende. Giv plads til hinandens forskellige perspektiver og accepter, at du ser dit barn på en måde i de hjemlige omgivelser, og skolen måske ser dit barn på en anden måde i samspillet i klassen. Brug hinandens unikke viden om barnet som en ressource i stedet for at debattere, hvem der har ret. I vil alle det bedste for barnet.

Store udfordringer

Har dit barn store udfordringer fx fagligt, så forvent ikke, at I kan nå at lave en handleplan til den almindelige skole-hjem-samtale, men sørg for at I får aftalt et nyt møde, hvor der er mere tid til at tale om tingene og få lavet en ordentlig plan. Sørg også for at der evt bliver inviteret andre fagpersoner med til mødet, hvis dette er nødvendigt.

 

Oplever du udfordringer i forbindelse med samarbejdet med skolen? Eller har du brug for viden om, hvilke krav du kan stille til skolen? Så er du velkommen til at kontakte mig her. Jeg råder og vejleder meget gerne. Ligesom jeg også gerne er bisidder til møder, forældresamtaler mv. Det kan du læse mere om her.

 

Sådan klarer du nemt den daglige læsning med dit barn

Få 6 læsetips til, hvordan du på en nem måde kan klare den daglige læsning med dit barn i en travl hverdag.

 

Du bliver samtidig tilmeldt Læringsveje.dks nyhedsbrev, hvor du løbende får masser af inspiration til læsningen med dit barn.

Tak for din tilmelding!