Bag om Læringsveje.dk

 

På denne side kan du læse mere om mig – Line Baun Christensen – som står bag Læringsveje.dk.

 

Kort fortalt

Jeg er 46 år og har arbejdet i skoleverdenen, siden jeg blev uddannet som lærer i 2000. Jeg har i løbet af de sidste 20 år i skoleverdenen varetaget  flere forskellige funktioner. Jeg har fungeret som både lærer, afdelingsleder, viceskoleleder og skoleleder.

Et kendetegn for alle mine år i skolen er, at jeg altid har interesseret mig meget for de elever, som møder udfordringer i deres møde med skolen. Dette har b.l.a. gjort, at jeg igennem alle årene har efteruddannet mig indenfor det specialpædagogiske felt -specielt indenfor læsning, faglig specialundervisning og inklusion. Ligesom jeg igennem flere år har varetaget og været ansvarlig for planlægning af faglig specialundervisning og specialpædagogisk støtte.

Jeg brænder ganske enkelt for at alle børn skal få masser af glæde, viden og færdigheder med fra deres skolegang. Jeg er kendt for at møde barnet nøjagtig på det niveau, hvor barnet er og for at opnå gode resultater, – så barnet både opnår nye faglige færdigheder, men også en øget tro på egne evner, større faglig selvtillid og en større glæde ved at gå i skole.

Privat er jeg gift med Peter og mor til to teenagebørn.

Herunder kan du læse mere om mine faglige kvalifikationer.

 

Uddannelser

 
Læreruddannelse. Afsluttet år 2000.

Linjefag i dansk og billedkunst.

 

AKT – Uddannelse. Afsluttet år 2012.

Indhold:

 • At udvikle kompetencer til arbejdet med adfærd, kontakt og trivsel i et inkluderende perspektiv.
 • Metoder til at inspirere og kvalificere almenundervisningen
 • Viden om en bred vifte af teoretiske og konkrete handlemuligheder i AKT arbejdet.
 • At forholde sig til og udvikle forskellige organisationsformer i AKT arbejdet.
 • Vejlederfunktioner

 

PD – Pædagogisk Diplomuddannelse. Afsluttet år 2013.

Moduler:

 • Pædagogisk viden og forskning
 • Undersøgelse af pædagogisk praksis
 • Pædagogisk psykologi
 • Kollegial vejledning
 • Specialpædagogik i samtiden
 • Afgangsprojekt om inklusion

 

Lederuddannelse. Afsluttet år 2015.

Indhold:

 • Skoleledelse og organisationsledelse
 • Lederen som person
 • Pædagogisk ledelse, værdiledelse, forandringsledelse
 • Skolen i det hyperkomplekse samfund
 • Udvikling af skolen som organisation
 • Udviklingssamtaler og vanskelige samtaler
 

 

Længere kurser

 
 Specialpædagogisk grundkursus modul 1. Afsluttet år 2006.

Indhold:

 • Viden og indsigt i specialpædagogiske problemstillinger
 • Viden om og indsigt i teorier, begreber og problemstillinger af betydning for det specialpædagogiske område.
 • Viden om og indsigt i normalitet og afvigelser belyst historisk, etisk, sociologisk og psykologisk.

 

Specialpædagogisk grundkursus modul 5. Afsluttet år 2006.

Undervisning i:

 • Læse – og staveudvikling samt skriftsproglig udvikling.
 • Sammenhængen mellem læsning og skrivning.
 • Læsehjælp
 • IT – hjælpemidler

 

Kortere kurser

Herunder ses en liste over kortere kurser, som jeg løbende har deltaget i.

 • Specialundervisning med fokus på planlægning og organisering i et specialcenter
 • Specialpædagogik – et inspirationskursus
 • Specialcentrets rolle i den rummelige skole
 • Identifikation og undervisning af ordblinde elever
 • Lær at tage individuelle prøver
 • Basiskursus for lærere, der underviser enkeltintegrerede elever med synsnedsættelse
 • Specialundervisning i matematik
 • Dansk i 3. – 6- klasse med særligt henblik på sproglære og det skriftlige arbejde
 • Den kompetente lærer
 • Fra lærer til leder
 • Arbejdsmiljøuddannelse
 

 

Erhvervserfaring

Ansat på Skærbæk Realskole fra år 2000 – 2016 i følgende stillinger:

Fra 2000 – 2009 Lærer

Fra 2009 – 2012 Afdelingsleder for specialundervisning

Fra 2012 – 2014 Viceskoleleder

Fra 2014 – 2016 Skoleleder

 

Undervisningsassistent på VUC Syd fra år 2016 – 2017
 
 
Selvstændig med firmaet Læringsveje.dk fra år 2017 –

 

 

Du kan læse mere om mine faglige kvalifikationer på Linked in. Du kommer direkte til min profil på Linked in ved at klikke her.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sådan klarer du nemt den daglige læsning med dit barn

Få 6 læsetips til, hvordan du på en nem måde kan klare den daglige læsning med dit barn i en travl hverdag.

 

Du bliver samtidig tilmeldt Læringsveje.dks nyhedsbrev, hvor du løbende får masser af inspiration til læsningen med dit barn.

Tak for din tilmelding!