Arbejdshukommelse

Jeg har i den senere tid fået flere spørgsmål om arbejdshukommelsens betydning for læring. Både forældre og fagpersoner har efterlyst viden og ikke mindst gode råd og idéer til, hvordan arbejdshukommelsen kan trænes. Her kommer derfor lidt information om arbejdshukommelsen og sidst men ikke mindst 10 tips til, hvordan man kan træne arbejdshukommelsen med små lege og aktiviteter.

Hukommelsen

Generelt kan man sige om hele vores hukommelse, at det er vores evne til at huske. Dvs. vores evne til at erindre eller gøre brug af tidligere oplevelser og erhvervet viden og færdigheder.

Den menneskelige hukommelse består af mange systemer i hjernen med forskellige funktioner, som arbejder sammen om at danne det, vi under et hele kalder hukommelsen.

 

3 hovedformer for hukommelse

Man kan tale om tre hovedformer for hukommelse.

  1. Sensorisk hukommelse – fastholder ubearbejdede sanseindtryk i få sekunder indtil de måske bliver genstand for opmærksomhed.
  2. Arbejdshukommelsen ( – også kaldet korttidshukommelsen) gør det muligt for os at fastholde forskellige indtryk og tanker fx. ord og tal i længere tid, så de kan bearbejdes og indgå i mere omfattende tankeprocesser.
  3. Langtidshukommelsen – fastholder bearbejdet og struktureret information fx. forståelse og viden livslangt – dog ofte begrænset af glemsel.

Arbejdshukommelsens betydning for læring

Arbejdshukommelsen har stor betydning for læring, da det, som nævnt ovenfor, er der vi har mulighed for at behandle de informationer, vi har til rådighed.

Det er arbejdshukommelsen, som gør det muligt for os at have flere forskellige stykker information til rådighed på samme tid i vores hjerne.  Det er fx her vi fastholder tallene, imens vi laver en udregning. De fleste af os har prøvet at skulle lave et regnestykke i hovedet, hvor vi glemmer tal eller har en oplevelse af, at tallene “smutter” fra os. Det er arbejdshukommelsen, som er på overarbejde p.g.a manglende kapacitet til at udføre opgaven.

Arbejdshukommelsen kan bearbejde en enorm mængde information på kort tid, men jo mere information du skal behandle på en gang, jo mere sandsynligt er det, at arbejdshukommelsen kommer på overarbejde og ikke længere vil være i stand til at fastholde alle informationerne.

Hvis man har en dårlig arbejdshukommelse betyder det altså, at man har svært ved at fastholde informationer. Det kan være mange forskellige slags informationer, som man har problemer med at fastholde fx. en mundtlig besked, en sætning man er i gang med at læse eller, som nævnt ovenfor, et regnestykke, man er i gang med løse. Den gode nyhed er dog, at det er muligt at træne sin arbejdshukommelse. Se de 10 tips til en bedre arbejdshukommelse længere ned i indlægget.

 

Tegn på at arbejdshukommelsen er på overarbejde

Der kan være flere tegn på, at et barn har en dårlig arbejdshukommelse. Flere af disse tegn kan dog også have andre årsager, og den nedenstående liste er derfor ikke ment som en tjekliste, men blot som en indikator for, hvad der MÅSKE kan være forklaringen på de udfordringer, som barnet og omgivelserne oplever.

Tegn på en dårlig arbejdshukommelse kan være:

  • Vanskeligheder med at fastholde opmærksomheden. Dette kan fx ses ved at barnet dagdrømmer eller bliver uroligt.
  • Lang tid om at lære. Fx lang tid om at lære at læse. Barnet halter efter sine jævnaldrende fagligt.
  • Laver ofte fejl
  • Lang tid om at behandle informationer
  • Svært ved at huske mundtlige beskeder
  • Svært ved at løse problemer

Hvordan kan man træne arbejdshukommelsen?

Heldigvis er der mulighed for at træne arbejdshukommelsen. Dette kan gøres på flere måder. Herunder har jeg lavet en lille liste over nogle små øvelser og aktiviteter, som er nemme at gå til – både i skolen og derhjemme.

 

1.Ord- og talremser

Den voksne starter med at sige et ord fx. bamse – barnet gentager. Derefter fyldes endnu et ord på fx – bamse og cykel – barnet gentager begge ord. Så fylder man et tredje ord på og sådan fortsætter man. Hvor mange ord kan barnet mon huske.

Øvelsen kan udvides ved at bede barnet om at nævne ordene bagfra, eller aftale at remsen skal huskes til i morgen eller til om en uge. Det samme kan gøres med tal. Nævn fx otte tal i vilkårlig rækkefølge. Eks. 2, 5, 1, 8, 4, 9, 3, 6 og bed derefter barnet om at nævne tal nr. tre. Eller gør  som nævnt ovenfor: Bed barnet om at gentage alle tallene i den korrekte rækkefølge.

2. Kims Leg

Læg forskellige genstande eller billeder ud på et bord. Lad barnet se på tingene i 1 minuts tid, hvorefter tingene dækkes til. Barnet skal nu nævne så mange genstande som muligt. Legen kan udvides ved, at man fjerner en af genstandene, imens barnet kigger væk, og at barnet derefter skal gætte (huske) hvilken ting, der mangler.

Legen kan også leges med ord. Lad barnet læse en række ord – tilpasset læseniveau. Dæk derefter ordene til, og lad barnet skrive alle de ord, som det kan huske.

4. Stroop test

En Stroop test går ud på, at man skal læse ordene i den nedenstående ramme korrekt.

Prøv en gang. Ja, det er faktisk ikke helt let ikke at lade sig distrahere af den farve ordene er skrevet med.

5. Udenadslære

Ja, det kan lyde gammeldags, men det er god træning af hukommelsen at lære ting udenad fx tabeller. Desuden vil udenadslæren senere kunne aflaste hukommelsen, når barnet fx skal løse en regneopgave.

6. Lyt opmærksomt

Læs en række ord op for barnet, hvoraf et ord går igen tre gange. Barnet lytter og skal klappe, når det har hørt det samme ord tre gange.

7. Genfortælling

Lad barnet genfortælle fx en oplevelse, eller en historie I har læst.

8. Fremlæggelse

At lave en fremlæggelse for andre er også god træning af arbejdshukommelsen. 

9. Gæt og grimasser

 At lege gæt og grimasser er super god træning i at fastholde information. Her skal man først læse, hvad man skal gøre og derefter huske det og til sidst skal man gøre det.

10. Gå på indkøb uden indkøbsliste

Lad barnet gå på indkøb uden indkøbsliste eller bed barnet om at hente varer til dig, når I er på indkøb sammen. Giv gerne barnet flere beskeder på en gang (-Selvfølgelig tilpasset barnets formåen). Eksempel: Vil du hente 2 liter mælk, 1 pakke pasta og 1 leverpostej til mig? På den måde skal barnet både huske hvad, det skal hente og hvor mange af hver.

 

Arbejdshukommelsen kan naturligvis trænes på flere måder.  Mange skoler har bl.a. indkøbt computerprogrammet Flex, som er udviklet til at træne arbejdshukommelse.

 

Rutiner og udenadslære

En god hjælp for de fleste børn med dårlig arbejdshukommelse er også at lære sig nogle rutiner omkring opgaveløsning i skolen. Det kan fx være at bryde en opgave op i mindre og mere overskuelige dele. Desuden kan man både som forælder og lærer hjælpe barnets hukommelse på vej ved at anvende visuelle hjælpemidler som fx. mindmaps og billeder af arbejdsgange. Ligesom barnets hukommelse kan aflastes ved, at barnet har lært nogle ting udenad fx tabeller.

 

Mangler du mere viden om arbejdshukommelse, eller har du brug for anden vejledning eller rådgivning i forbindelse med dit barns skolegang, kan du læse mere om den vejledning og rådgivning, som Læringsveje.dk kan tilbyde her.

Vil du vide mere om Læringsveje.dk kan du klikke her.

Ønsker du at kontakte Læringsveje.dk, så er du velkommen til at sende en mail eller ringe. Klik her, så kommer du direkte til kontaktformularen.

 

Kilder: www.hjernesmart.dk, www.brain-plus.com, www.denstoredanske.dk www.dpf.dk, www.folkeskolen.dk

 

Sådan klarer du nemt den daglige læsning med dit barn

Få 6 læsetips til, hvordan du på en nem måde kan klare den daglige læsning med dit barn i en travl hverdag.

 

Du bliver samtidig tilmeldt Læringsveje.dks nyhedsbrev, hvor du løbende får masser af inspiration til læsningen med dit barn.

Tak for din tilmelding!