Kursusdag

I torsdags deltog jeg på en kursusdag arrangeret af Undervisningsministeriet. Jeg elsker at få ny viden om mit fag og havde derfor glædet mig meget. Temaet for kurset var ”Inkluderende fællesskaber og de professionelles rolle.” Dagens program var spækket med top-aktuelle oplægsholdere, så mine forventninger til dagens udbytte var store – Og de blev heldigvis indfriet.

Louise Klinge

Første oplægsholder var Louise Klinge, som er aktuel med en bog om lærerens relationskompetence. De fleste som arbejder med mennesker kender til vigtigheden af at have en god relation til de mennesker, de arbejder med. Dette er en nødvendighed, hvis relationen skal bidrage til en positiv udvikling. Men hvad kendetegner den gode professionelle relation, og hvordan handler man som lærer relationskompetent?

Louise Klinge, der selv har undervist i flere år og senest har skrevet en ph.d. om lærerens relationskompetence, kom med sit bud på svarene på de ovenstående spørgsmål. Og også på hvad der kan ske, hvis relationen til et barn er blevet negativ. Hun understregede gang på gang, hvor stor betydning relationen mellem lærer og elev har for elevens trivsel, generelle udvikling og læring.

Grundlæggende handler det om, at eleverne skal kunne mærke, at de har betydning for den voksne/læreren, og at man som lærer har blik for det unikke individ. Den måde hvorpå læreren ser barnet med alt, hvad barnet rummer af både positive sider og negative sider, er afgørende for barnets udbytte af undervisningen.

Disse pointer var den næste oplægsholder, Morten Albæk, helt enig i. Han foldede dem blot mere ud under overskriften: At danne og uddanne børn til fremtiden.

Morten Albæk

Morten Albæk var, som sagt, dagens næste oplægsholder. Han anlagde en filosofisk vinkel på dannelse og uddannelse til fremtiden. Det vigtigste i den forbindelse er ifølge Morten Albæk at kende og erkende sig selv. Altså at erkende og vedkende sig både sine positive og negative sider.

Jeg er fuldstændig enig med Morten Albæk. Vi har brug for at kende os selv som hele mennesker. Vi skal derfor også kende vores egne begrænsninger. Som en psykolog på et kursus engang sagde: ”Hvis du møder en blind på gaden, er det værste, som du kan gøre at gå til siden. Du skal i stedet for stille dig foran ham. Det er den eneste måde, hvorpå han lærer sin egen begrænsning at kende. Og du hjælper ham derved til at kunne begå sig i verden”

Altså hvis vi aldrig møder modstand eller udfordringer, så lærer vi ikke at overvinde dem og finde ud af, hvad vi selv kan håndtere, og hvad vi skal bede om hjælp til. Vi lærer ganske enkelt ikke os selv og vores evner at kende. Endvidere fratages vi muligheden for at overvinde os selv og dermed vores mulighed for at vokse som mennesker.

Eksemplet herover er naturligvis sat på spidsen, men jeg mener, at Morten Albæk har fat i en god pointe. Hans pointe falder fint i tråd med Louise Klinges understregning af, hvor vigtigt det er, at vi som professionelle ser det hele barn og med det blik hjælper og guider, så store og små udfordringer kan overvindes, alt imens børnene oplever at blive mødt som hele mennesker med alt, hvad de rummer.

Ann-Elisabeth Knudsen

Hjerneforsker Ann-Elisabeth Knudsen rundede dagen af. Hun holdt et oplæg med overskriften: ” Diagnose  eller opdragelse?” Hun havde nogle gode pointer specielt i forhold til urolige børn. Hun understregede flere gange vigtigheden af at afdække, hvorfor et barn fx er uroligt. Skyldes det en diagnose, eller er det tillært adfærd. Grunden til, at dette er vigtigt at afdække, er, at man ikke kan benytte den samme pædagogik til et barn med diagnosen ADHD som til et barn, der er uroligt pga fx opdragelse. Det kan godt være, at de udviser stort set samme adfærd, men måden man som professionel skal hjælpe dem på, er ikke den samme.

Igen handler det om, at man som professionel har blik for det unikke barn med alt, hvad det rummer af både gode og mindre gode sider og derefter tilpasser sine handlinger og pædagogik herefter. Hvis dette sker i en god stemning, hvor barnet oplever at have betydning for den voksne, vil der være gode muligheder for, at barnet vil få et stort udbytte af undervisningen – og ikke mindst få mulighed for at lære sig selv og egne evner godt at kende.

Hos Læringsveje.dk kan vi tilbyde faglige kurser målrettet nøjagtigt til dit barn. Vi tilpasser niveau og pædagogik efter, hvordan dit barn lærer bedst. Se mere her.

 

Sådan klarer du nemt den daglige læsning med dit barn

Få 6 læsetips til, hvordan du på en nem måde kan klare den daglige læsning med dit barn i en travl hverdag.

 

Du bliver samtidig tilmeldt Læringsveje.dks nyhedsbrev, hvor du løbende får masser af inspiration til læsningen med dit barn.

Tak for din tilmelding!