Vejen til en mere ordblinde-venlig skole

 -Udviklingsforløb for skoler

 

Er din skole ordblinde-venlig?

Eller kunne I – hånden på hjertet – godt gøre lidt mere for jeres ordblinde elever?
Men spænder økonomien, lærerkompetencerne eller andet ben for jer?
 
Så kan jeg helt sikkert hjælpe jer. 
 
Med inspiration fra de ordblindevenlige skoler i England og Norge
kan jeg tilbyde facilitering af et udviklingsforløb med titlen: Vejen til en mere ordblinde-venlig skole. 
 
I sådan et forløb tager jeg udgangspunkt i jeres skole, i jeres dagligdag og i jeres økonomi.
Alt tilrettelægges individuelt og med fokus på, at I får det bedst mulige udbytte.
 
I får værktøjer til at arbejde med ordblinde-venlighed på flere niveauer i organisationen herunder også konkrete bud på
tiltag, metoder og strategier på undervisningsniveau.
 
Et eksempel på et udviklingsforløb kunne være:
1. Afdækning – Hvor er I på vejen til den ordblindevenlig skole? Hvad ved I? Hvordan arbejder I med ordblindhed nu? mm.
2. Intro-oplæg for hele personalegruppen med det formål at opnå en fælles viden og et fælles sprog om ordblindhed.
3. Hvordan laver I strukturer og rammer på organisationsniveau, som gør jeres skole mere ordblindevenlig?
4. Rammer for undervisningen. Hvilke rammer kan være med til at sikre en mere ordblindevenlig undervisning?
5. Konkrete tiltag, metoder og strategier, som sikrer ordblindevenlighed i undervisningen. Den enkelte lærers værktøjskasse “opdateres”.
 
Et udviklingsforløb, som det ovenstående er et længere forløb, hvori der undervejs vil indgå supervision. Forløbet inddrager alle personalegrupper.
 
Priser og forløb aftales individuelt.
 
Kontakt mig gerne for en nærmere beskrivelse og et tilbud.
Mobil: 50918728 Mail: line@laeringsveje.dk